اتوبار شریعتی

اتوبار شریعتی

باربری شریعتی

آدرس دفتر : شریعتی ، چهارراه قصر ، میدان سبلان ،اول گلبرگ خ حیدری خ رضایی ، انتهای خیابان ، پلاک 33 اتوبار شریعتی

آقای بهشتی
11.jpg
شریعتی : چهارراه قصر ، میدان سبلان ، اول گلبرگ ، خ حیدری ، خ رضایی ، انتهای خیابان ، پلاک 33 ، اتو بار شریعتی
 45 45 45 88
تماس فوری